menu

SassyBot

HomeNHTV BredaSassyBot
HomeNHTV BredaSassyBot

“Dit is voor ons de ideale tijd om het te proberen”

Contactgegevens

http://www.sassybot.com

SassyBot op zoek naar succes in risicovolle gamesindustrie

“Je kunt nooit voorspellen of een game uiteindelijk gaat scoren. Dat is van veel factoren afhankelijk. Als beginnend bedrijf moesten we dan ook alles op alles zetten om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. We zijn geen Nintendo die met de opbrengsten van een eerdere succesvolle game weer nieuwe producten in de markt kan zetten. En uit eigen zak betalen gaat ook niet.” Elwin Verploegen schetst de beginfase van SassyBot als een rollercoaster: “Het ging heel snel. Tussen het afstuderen aan de NHTV en nu, zijn we in een jaar tijd een echt bedrijf geworden, dat full-time werkt aan de productie van een eerste commercieel project.”

meer

De opleiding NHTV loopt als een rode draad door de ontstaansgeschiedenis van SassyBot. “Dat is het kloppend hart van de games-ontwikkeling in Zuid-Nederland”, zegt Tino van der Kraan. “Een kweekvijver van talent. Het klinkt misschien raar voor een beginnend bedrijf als het onze, maar we willen er alles aan doen om dat talent voor ‘Breda’ te bewaren. Dat is ook een van de redenen waarom we ons hier in de stad gevestigd hebben en niet naar, bijvoorbeeld, Amsterdam of Utrecht zijn getrokken. We voelen dat hier iets groots gaat gebeuren op games-gebied. De gemeente draagt daar sterk aan bij door het komend jaar een Incubator aan te stellen, een tussenpersoon die developers en bedrijven helpt met zaken als huisvesting en marketing en die hen bij elkaar brengt.”

Eerste project

“Op het moment dat je afstudeert, heb je een heleboel kennis van de manier waarop je games moet maken, maar de (commerciële) marktzijde is nog een heel ander verhaal”, vertelt Elwin Verploegen. “Wij hebben het geluk gehad dat we tussen ons afstuderen en de diploma-uitreiking in aanraking kwamen met een groep medestudenten die een prototype hadden ontwikkeld dat rijp was voor uitwerking. Wij hadden daar de tijd voor en namen de uitdaging aan. Het was een eerste ‘vingeroefening’. Goede games maak je alleen door steeds weer te oefenen en te groeien. Het gaat zelden in één keer goed. De uitwerking lukte en voor we het wisten, hadden we een eigen bedrijf. Eerst nog met ‘nevenfuncties’, maar sinds juli 2013 full-time.”

Eigen game

Geruggesteund door de zekerheid van overheidssubsidie, werkt SassyBot aan de ontwikkeling van een commerciële game met ideële achtergrond. Van der Kraan: “Een game, die bedoeld is om inzicht te geven in wat direct betrokkenen meemaken die iemand verliezen. Door welke emoties gaan zij heen? Hoe verwerken ze die? Die gevoelens en de vaak enorme impact zijn universeel. Het maakt niet uit wie je bent. Ongeacht ras, geloof, seksuele voorkeur… je hebt verdriet en dat moet een plek krijgen.

Vooral die universele gedachte, het idee dat iedereen gelijk is, is de kracht achter deze game. In combinatie met het prototype dat we maakten en een krachtig persoonlijk pleidooi, was het vooral ook deze gedachte die uiteindelijk heeft bijgedragen aan de toekenning van de subsidie.”

NHTV en de community

Het is volgens Elwin Verploegen nu “een ideaal moment” om te proberen de game te ontwikkelen en via een eigen bedrijf in de markt te zetten: “Er staat voor ons nu nog weinig op het spel. We hebben zelf nog weinig persoonlijke financiële verplichtingen. We zijn jong. De risico’s zijn te overzien. Dat geeft rust.”

Daarnaast is de samenwerking met de NHTV een steun: “Het gamedesign en het verhaal wordt, in zijn vrije tijd, gemaakt door een docent van de NHTV en komend jaar zullen we gaan werken met stagiaires van de opleiding. Ik zie dat als een mooi stuk saamhorigheid”, aldus Tino van der Kraan. “Dat past perfect bij onze gedachte van Breda als ‘games-stad’. Daar werken we ook aan mee, door het organiseren van de Indie Pendant Games Gathering, evenementen en bijeenkomsten waar games-developers kunnen samenkomen voor het uitwerken van ideeën, opdoen van inspiratie, presenteren van prototypen, etc.

Daarmee willen we iets teruggeven aan de community en met beide poten in de games-business blijven staan. Dat is en blijft immers onze basis. Want ook al zijn we nu een bedrijf, het ontwikkelen van de games blijft prioriteit. Meer dan 25% management moet het nooit worden. Dan is het niet leuk meer. En ‘fun’ is toch de basis!”

  • Business Model
  • Netwerk
  • Bedrijfsvoering