menu

Partners

Starterslift rust op een brede basis. Gemeenschappelijke ideeën, idealen en belangen brachten de kennisinstellingen Tilburg University, Avans Hogeschool, NHTV Breda en Fontys, het bedrijfsleven en de regionale overheden samen in een consortium, dat het fundament vormt voor Starterslift. Met deze partners delen wij de overtuiging, dat innovatie de motor van de economie is en dat we samen waardevolle steun kunnen geven aan het vormen van vernieuwende ideeën en wetenschappelijke kennis tot baanbrekende en kansrijke ondernemingen.

Met onze partners werken we aan het Valorisatieplan West- en Midden-Brabant. Dit plan stelt het tot waarde brengen van kennis en innovatie voor de samenleving centraal.