menu

Marketing Madheads

HomeBusiness ModelMarketing Madheads
HomeBusiness ModelMarketing Madheads

“Onze klanten hebben uiteindelijk geen online marketing bureau meer nodig.”

Bij Marketing Madheads zijn ze zo gek nog niet…

“Madheads? Ja, dat slaat zeker op ons! Welk bedrijf biedt klanten nu een dienst waardoor je jezelf vervolgens overbodig maakt? Nou, wij dus!” Deze merkwaardige uitspraak tekenden we op uit de monden van Stefan Picavet en Wouter Swagemakersw, oprichters van Marketing Madheads. Met hun concept doorbraken zij het afgelopen jaar de aanpak van de traditionele online marketingbureaus. “De macht gaat naar de klant. Wij bieden hem daarvoor de juiste middelen.”

meer

Zijn ze echt zo ‘gek’ bij Marketing Madheads, of hebben ze daarentegen de behoefte van de markt goed ingeschat? Om daar achter te komen, gingen we met de oprichters terug in de tijd.

Waarom uitbesteden?

“Zes jaar lang werkte ik bij een groot telecombedrijf”, begint Stefan Picavet. “Ik maakte deel uit van een management development traject, waar ik mooie dingen heb mogen doen met veel verantwoordelijkheid. Online was een belangrijk speerpunt en we hadden daarbij altijd veel hulp van online marketing bureaus. Ik merkte, dat we het altijd heel erg moeilijk vonden om behaalde resultaten door te zetten, nadat een project ophield en het online marketing bureau weer weg was. Dat vond ik gek. Als bedrijf zouden we dat dan vervolgens toch over moeten kunnen nemen…?”

Die mening werd gedeeld door Wouter Swagemakers, die op dat moment werkte als senior online marketeer ‘aan de andere kant’. “Bij de online marketing partijen waar ik heb gewerkt, was alles erop gericht om zoveel mogelijk werk over te nemen van bedrijven”, vertelt Wouter. “De gedachte was altijd, dat we bedrijven vooral niet teveel moesten leren, want dan zouden ze het online marketing bureau uiteindelijk niet meer nodig hebben.”

Al snel zaten Stefan en Wouter op één lijn: het moest anders. “Ons uitgangspunt? Bedrijven moeten zelf beter worden in online marketing en wij helpen ze daarbij. Marketing Madheads ondersteunt en coacht bedrijven, totdat deze zo goed zijn, dat ze geen bureau meer nodig hebben…”

Zolderkamer

Stefan Picavet zegde zijn baan op en startte (“met ondersteuning van Wouter tijdens de avonduren en weekenden”) een pilot van het idee. “Wat ik binnenhaalde, voerde Wouter uit”, legt Stefan het nu simpel uit. “Dat deed hij naast zijn fulltime baan. Je komt dan op een punt, dat het allemaal te druk wordt. Dan is de vraag… Pakken we door? Dat was snel besloten. Sinds februari 2016 werken we beide fulltime in en aan Marketing Madheads.”

Stappen laten zetten

Nog even terug naar het beginconcept: “We kwamen bij bedrijven binnen op online projecten en onderscheidden ons daarbij door het implementeren van online marketingkennis. We beloofden de opdrachtgever niet alleen betere online resultaten, maar we vergrootten ook zijn kennis ‘on the job’. We lieten hem stappen zetten, namen hem ‘aan het handje mee’, coachten en boden oplossingen voor de toekomst. Uiteindelijk kreeg de opdrachtgever daardoor alle kennis en kunde om het zelf te doen. Onze rol beperkte zich voortaan tot eventuele ondersteuning.”

Van service naar tool

Mooi, zou je zeggen: een uniek servicesegment van de markt. Toch bleef er iets ‘knagen’ bij Stefan en Wouter: “We zagen dat we goed in staat waren om de kennis over te dragen, maar ook dat we veel meer en betere online marketing tools tot onze beschikking hadden dan de meesten bedrijven. Omdat wij die tools hele dagen gebruiken, kopen wij heel veel verschillende online marketing tools aan de achterkant in. Waarom de klanten ook dáár niet van laten profiteren?” Het idee van de ‘online tool voor online marketingtools’ was geboren. Stefan: “We creëerden de ‘Madheads Online Marketing Coach’. Binnen die omgeving nemen we onze klanten, aan de hand van tutorials, online mee in projecten en kunnen ze ook alle tools gebruiken die wij tot onze beschikking hebben.”

Hart van Marketing Madheads

De “Madheads Online Marketing Coach” wordt het hart van Marketing Madheads. Zover is het nog niet: “We zijn nu nog te veel operationeel bezig”, zegt Stefan Picavet. “Dat is enerzijds nodig om zelf als bedrijf te groeien – ook wij hebben klanten nodig – maar aan de andere kant ontbreekt het ons daardoor aan voldoende tijd om klanten via onze tool verder te helpen… En dat is toch de kern van Marketing Madheads.
Het is een spagaat en daar komen we stapje voor stapje uit. Met nog verder automatiseren, bijvoorbeeld. Het moet voor de opdrachtgever logisch worden om de tool te gaan gebruiken, in plaats van op ons terug te vallen. Is die situatie bereikt, dan ontstaat voor ons vanzelf de ruimte om nog harder te groeien.”

Steeds oog voor nieuwe ontwikkelingen

Op dit moment heeft Marketing Madheads zichzelf nog lang niet overbodig gemaakt op de markt. Stefan: “Dat kan niet eens. Om succesvol te worden en te blijven, zal de tool doorontwikkeld moeten worden. Op de juiste, voor onze klanten werkbare wijze.”
“Dat houdt ons de komende periode wel scherp”, vult Wouter aan. “We willen de tool echt volledig verweven met onze dienstverlening. Op het moment dat dit volgens ons grotendeels bereikt is, dan gaan we met Marketing Madheads nog verder opschalen. In Nederland en internationaal.”

Ondersteuning en ‘vibes’

We spreken Marketing Madheads in de Incubator Breda. Volgens Stefan Picavet “…een fantastische plek om te beginnen. In juni 2015 heb ik meegedaan met een lean-startup workshop van Starterslift. In het contact dat daarop volgde, hebben we aangegeven dat we werkruimte zochten. Die hebben we hier gekregen en later zijn we in het Starterslift-programma gestroomd. Vooral de continue 
– kritische – feedback op onze ideeën en plannen heeft ons vooruit geholpen.

En we zitten hier als starters in een perfecte omgeving. Je voelt de ‘vibes’ in het gebouw. We hebben heel veel contact met de andere startups. Dat zorgt voor inspiratie. Elkaars ideeën bespreken en soms ook uitproberen. Het gebeurt! Sterker… als wij hier niet hadden gezeten, waren we nooit op het idee van de tool gekomen…”

De ouderwetse brief

Aan het einde van het gesprek komt er nog een heel bijzonder konijn uit de hoge hoed van Marketing Madheads: voor hun eigen klantenwerving maken ze gebruik van… brieven. Wouter Swagemakers: “We vinden bij bedrijven de juiste contactpersoon en die sturen we een brief met het aanbod van een gratis SEO-rapport. In 10 tot 15% van de gevallen krijgen we reactie en op die manier komen we met potentiële klanten in gesprek.

Daarbij lopen we tegen de limiet van de tijd aan, die Stefan aan elke klant kan besteden. Zeker, omdat we ook bij dit gratis rapport bedrijven echt een stapje verder proberen te helpen. We hebben dit rapport nu in één jaar meer dan 250 keer uitgebracht.”

Uiteindelijk zal Marketing Madheads dus niet om uitbreiding heen kunnen. Stefan: “We hebben het klein willen houden, maar we ontkomen er nu al niet meer aan om met meerdere mensen te werken. Qua personeel zijn we wel op zoek naar mensen die een ondernemersmentaliteit hebben. We denken er zelfs over na, om in toekomstige functieprofielen de eis op te nemen, dat sollicitanten binnen 5 jaar een eigen bedrijf proberen op te starten, met hulp van Marketing Madheads. Daarmee willen we bereiken, dat ze niet alweer binnen 1 of 2 jaar opstappen. Door een belang in die bedrijfjes te nemen, houden we medewerkers betrokken.” Beter samendoen, dan je eigen concurrentie kweken dus… Zo gek zijn ze dus nog niet bij Marketing Madheads.

  • Business Model
  • Netwerk
  • Bedrijfsvoering
  • Huisvesting