menu

Kinetic Analysis

HomeBusiness ModelKinetic Analysis
HomeBusiness ModelKinetic Analysis

“Iedereen kan verbeteren! Topsporter en breedtesporter.”

Kinetic Analysis staat garant voor resultaat

Binnen vijf jaar worden er door Nederlandse sporters, dankzij de techniek van Kinetic Analysis, medailles gewonnen op Olympische Spelen en wereldkampioenschappen! Maarten Gijssel is ervan overtuigd: “Elke topsporter waarmee ik werk noemt het programma een meerwaarde.”

Waarop is die techniek dan gebaseerd? Gijssel: “Het menselijk bewegen kan worden uitgedrukt ‘in getal’. Door de sporter aan de hand van die cijfers inzicht en perspectief te geven, worden doelen planbaar en haalbaar. En van dergelijke lichamelijke en prestatieparameters kunnen zelfs blessurekansen worden afgeleid.”

meer

Hoe sporters daarmee omgaan, vult iedereen zelf in, zegt Maarten Gijssel. “Bij toppers is er sprake van aangeboren talent, maar er zijn altijd (sportgerelateerde) eigenschappen te verbeteren. Kun je die vaak eigenwijze (top)sporters via cijfers en beelden laten zien wat hun ‘status praesens’ is en hoe ze die kunnen verbeteren, dan creëer je daarmee net dat extra beetje dat, bijvoorbeeld, het verschil maakt tussen wel of geen medaille.”

Breedtesport

“Maar het zijn niet alleen topsporters die baat hebben bij Kinetic Analysis”, benadrukt oprichter Maarten Gijssel. “Natuurlijk is het heerlijk om met toppers te werken, via ons meetsysteem hun functioneren vast te leggen en later te perfectioneren. En het zijn ook mooie ‘uithangborden’ voor Kinetic Analysis naar de breedtesport. Want daar richten we ons nadrukkelijk op. Voor iedereen die serieus in zijn of haar vrije tijd een sport beoefent kunnen we een positieve bijdrage leveren om prestaties te verbeteren, maar vooral om zonder klachten en blessures te sporten.”

Meten, analyseren en adviseren

Bekijk je ‘het product’ van Kinetic Analysis, dan komt de vraag al snel op, waar eigenlijk de mogelijkheden van het programma ophouden? Om op die vraag antwoord te krijgen, gaan we met Maarten Gijssel terug naar het begin: “Van huis uit ben ik sportfysiotherapeut. Toen ik klaar was met mijn studie, stond ik voor een dilemma: ik ‘kon’ weinig met het vak zoals ik dat had geleerd. Veel interventies zijn namelijk gericht op symptoombestrijding en niet gericht op het oplossen van de oorzaak van een probleem.

Dan kun je twee dingen doen: ermee stoppen of – en daar koos ik voor – de handschoen opnemen en het vak gaan verbeteren. Daarvoor zag ik voldoende mogelijkheden, maar die vereisten veel meer studie. Tijdens de studie gezondheidswetenschappen kwam ik in het bewegingslaboratorium van de universiteit van Antwerpen terecht. Daar viel alles voor mij op z’n plaats. Ik ontdekte dat je door meten en analyseren kunt zien hoe mensen (verkeerd) bewegen en hoe je aan de hand van analyses blessures kunt voorspellen (of voorkomen).

De apparatuur en de programma’s waarmee in de bestaande laboratoria werd gewerkt waren enorm duur. Ik ben gaan zoeken naar alternatieven (software en meetinstrumenten) waarmee bewegingsanalyse voor iedereen bereikbaar zou zijn, van topsporter tot breedtesporter en (maar dat is van een andere orde) ook in de zorg.”

Het uitgangspunt: data

In deze tijd, waarin we omringd worden door talloze technische gadgets, wordt de drempel voor sporters, om gebruik te maken van allerlei soorten techniek (of dat nu voor prestatieverbetering of voor effectiever bewegen is) steeds lager. “Probleem is echter vaak dat die sporters (en hun trainers) weliswaar zien dat de techniek er is, maar dat ze niet weten hoe ze het moeten toepassen”, zegt Maarten Gijssel. “Met Kinetic Analysis heb ik de meet- en analysetechniek voor iedereen bereikbaar gemaakt. Het uitgangspunt is daarbij even eenvoudig als veelomvattend: data. Als je die gericht meet, dan krijg je écht informatie. Een coach kan echter maar op één of twee dingen letten en heeft vaak ook nog te maken met andere sporters.

Met de meetapparatuur van Kinetic Analysis kan elke sporter zelf aan de slag en de gegevens voor en na analyse naar de coach sturen, bijvoorbeeld via de smartphone. De trainingsmogelijkheden worden daardoor enorm uitgebreid. De coach hoeft er niet eens fysiek bij te zijn om toch volledig op de hoogte te zijn en instructies te geven.”

We moeten Kinetic Analysis echter vooral niet zien als uitsluitend een meetmethode. Gijssel: “Meten is weliswaar uitgangspunt, maar we zetten zeker ook in op begeleiding. Vooral voor de breedtesporter zonder coach geeft dat houvast en het antwoord dat hij zoekt: aanpassen van trainingsmethode, schema’s, allemaal gebaseerd op persoonlijke data.”

Betaalbaar alternatief

Overtuigd van zijn idee, besloot Maarten Gijssel om Kinetic Analysis in de markt te zetten. Samen met Microsoft en verschillende universiteiten werd software ontwikkeld en Gijssel ging op zoek naar alternatieven voor de  - dure! – meetapparatuur. “Drieënhalf jaar ben ik met alles bezig geweest.

Verrassend waren de mogelijkheden van apparaten, die maar een fractie kostten van die van universiteitslabs. De kosten van bepaalde bewegingssensoren zijn – mede door de razendsnelle technische ontwikkelingen - de laatste tijd van 200 naar 4 Euro gegaan en er zijn al camera’s van 150 Euro die met de juiste werkwijze hetzelfde meten als systemen die 1000x zo duur zijn. Het kán dus allemaal ook goedkoper en dus – dat is het belangrijkste – voor iedereen bereikbaar.”

Van idee naar bedrijf

De andere stap die Gijssel zette, het beginnen van een bedrijf, was voor hem totaal nieuw: “Ik was opgeleid in de gezondheidszorg. Van marketing had ik geen kaas gegeten. En dat is toch wel nodig wil je je product aan de man brengen.

Starterslift heeft me geholpen met het opstellen van het businessplan en het in de markt zetten van het product. Het idee om me te gaan richten op de breedtesport kwam ook van hun. Starterslift heeft me laten inzien dat dáár de markt ligt, met topsporters als goede ambassadeurs.”

Tonen wat je hebt te bieden

Maarten Gijssel vindt het ondernemerschap nog steeds ‘vreemd’: “Ik ben van nature onderzoeker, wetenschapper. Daardoor moet ik regelmatig even schakelen. Maar omdat ik wéét dat het werkt, ga ik er voortaan wel veel comfortabeler mee om dan in het begin.

Kinetic Analysis heeft ook heel veel te bieden. Heel belangrijk in dat kader is de website. Daar tonen we bewijsvoering (via toppers als golftalent Amber Somers, hardloopster Roos Hop – Nederlands kampioen 800 en 1500 meter en hockeyer Mink van der Weerden, strafcornerspecialist van het Nederlands team) en we kunnen zowel de methode, de mogelijke resultaten én de heel lage kosten voor dat alles laten zien. Voor hardlopen kost een persoonlijk rapport, inclusief conditietest, blessure-risicoprofiel, inzicht in persoonlijke belastbaarheid, schoen- en podotherapeutisch advies, ondersteunend trainingsadvies en een loopschema maar 79 Euro.

De fysieke test en de rapportage zijn voor veel sporters echt een oplossing. Het is ook mooi om die mensen verder te helpen via programma’s. Dat leidt vaak tot betere prestaties, maar altijd zorgt het ervoor dat mensen zich bewust worden van hun gezondheidstoestand en zich daar ook (beter) naar gaan gedragen.

Bijsturen en verder kijken

De belangstelling voor Kinetic Analysis groeit, merkt Maarten Gijssel: “mensen weten ons voortaan te vinden. Het ‘geheim’ daarvoor zit ‘m in de eenvoud. Dat is ook in de verdere ontwikkeling – met name naar een groot aantal diverse sporten toe – het uitgangspunt. Het meten blijft in elke sport altijd nodig, maar we willen (moeten) het zo inrichten dat iedereen het kan.

Dan kunnen wij er ook een perfect verdienmodel aan koppelen.” Na enige jaren ‘bedrijfservaring’ merkt Maarten Gijssel aan zichzelf dat hij “rustig en comfortabel” in het proces staat: “Het loopt. Ik kan nu gaan bijsturen en verder kijken. Starterslift heeft me dat ook aangegeven: denk aan volgende stappen. Die zijn er zeker. Dat vraagt om creativiteit, in verdere invulling en toepassing. Dat vraagt ook om tijd. Het is voor Kinetic Analysis, als startend bedrijf, de kunst om die te benutten.”

  • Business Model
  • Lean Startup
  • Netwerk
  • Bedrijfsvoering
  • Huisvesting