menu

Investmentcomité

HomeStartersliftInvestmentcomité
HomeStartersliftInvestmentcomité

Om te kunnen voldoen aan de kapitaalbehoeften van startups zijn twee specifieke fondsen ingericht: een Proof of Concept fonds en een Pre-Seed fonds.

Om te kunnen garanderen dat zorgvuldig met de beschikbare fondsen wordt omgegaan, is voor het beslissen over de toekenning van kapitaal aan een startup een onafhankelijk investmentcomité aangesteld. Dit bestaat uit autonome specialisten op het gebied van financiering van innovatieve bedrijven.

Een eventuele toekenning van financiering volgt altijd pas na toelating als deelnemer van Starterslift. Wil je voor die financiering in aanmerking komen, dan presenteer je, op het moment dat je de benodigde informatie beschikbaar hebt, je financieringsaanvraag aan het investmentcomité. Na beoordeling bepaalt het investmentcomité of de financiering daadwerkelijk wordt toegekend.