menu

The Habit Agency

HomeBusiness ModelThe Habit Agency
HomeBusiness ModelThe Habit Agency

“HealthSnackers brengt patiënten en zorgverleners bij elkaar.”

Lean Startup biedt The Habit Agency succes met eHealth

In de jaren dat hij na zijn studie gezondheidswetenschappen in de zorg werkte en ook later als medewerker van de Nederlandse Zorgautoriteit, vroeg Rutger Slob zich eigenlijk continu af waarom er zo weinig structurele aandacht was voor preventie. “Je ziet wel programma’s en initiatieven maar die zijn heel duur of verdwijnen vaak weer net zo snel als ze opduiken.”

meer

Samen met zijn zakenpartner Michiel Zweers wilde Slob die trend doorbreken: “Allebei zijn we er van overtuigd dat het in deze tijd, met de vele nieuwe technieken en inzichten op het gebied van eHealth, toch mogelijk moet zijn om op een makkelijke manier gezonder te leven. Dat is ook de filosofie geworden achter de oprichting van The Habit Agency.”

Persoonlijk programma

Zoals de naam al zegt, richt The Habit Agency zich op gedrag. “Verandering van leefstijl is de basis voor vitaliteit van mensen en dus ook van een prettiger leven”, stelt Slob. “En dat heeft een positieve uitwerking op de maatschappij: minder chronisch zieken, een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Een gezond mens is een actief mens.

Met mijn ervaring in de gezondheidszorg en de ingenieursachtergrond van Michiel hebben we het leefstijlprogramma HealthSnackers ontwikkeld. Het biedt mensen de mogelijkheid om via hun smartphone gezondere gewoontes aan te leren.

Omdat het van essentieel belang is dat deelnemers actief bij het programma betrokken blijven, krijgen ze als ‘stok achter de deur’ een persoonlijke coach. Hij kijkt hoe het gaat, ondersteunt en geeft adviezen die het best passen bij een bepaalde persoon en leefwijze. Die manier van bejegenen blijkt heel stimulerend te werken.”

Praktijkgericht

Groot verschil met de meeste andere (vaak mislukte) programma’s in de zorg is volgens Rutger Slob de sterke praktijkgerichtheid van HealthSnackers: “We zijn begonnen met een basisidee: een app. Daar zaten uiteraard al effectieve onderdelen in, zoals een leeftijdsenquête en het idee van de coach. Het is echter vooral de snelle doorontwikkeling, op basis van gebruikerservaringen en statistieken, die ons product zo goed heeft gemaakt. Voor die werkwijze van The Lean Startup werd met name gekozen op advies van Starterslift.” Heel anders dan de gebruikelijke gang van zaken in de zorg, stelt Slob: “Het is daar de gewoonte om een nieuw idee meteen, fors gesubsidieerd, breed in te zetten. Vaak is zo’n idee dan ook nog ontwikkeld vanuit de visie van zorgverleners en is er minder gekeken naar een serieuze klantbehoefte of een business model. Als het dan niet blijkt te werken, verdwijnt het initiatief weer.”

The Habit Agency heeft er bewust voor gekozen om HealthSnackers snel op de markt te brengen. “Voor de productontwikkeling, maar ook om ons verdienmodel te testen”, zegt Slob. “Misschien nog niet perfect, maar wel goed genoeg om uit te proberen bij potentiële klanten.” Die aanpak blijkt te werken: “Na een pilotperiode hebben we inmiddels de eerste betalende klanten binnen. Zo hebben we snel kunnen bewijzen dat ons verdienmodel werkt.”

Werknemers

Met HealthSnackers richt The Habit Agency zich op dit moment vooral op de coaching van werknemers: “De arbosector is voor ons een belangrijke markt. Daarom bieden we HealthSnackers op dit moment aan in samenwerking met de arbodienst HumanCapitalCare. Daarnaast zetten we de eerste stappen op de zakelijke verzekeringsmarkt. Hiervoor zijn we in gesprek met Medicinfo, een dochteronderneming van de verzekeraars VGZ en CZ.”

Bredere inzetbaarheid

Behalve op arbogebied, is het programma volgens Rutger Slob ook bijzonder interessant voor begeleiding van mensen met chronische aandoeningen als hartfalen, depressie en artrose. Daarbij geeft hij als voorbeeld een pilot die The Habit Agency uitvoert samen met de St. Maartenskliniek in Nijmegen: De kliniek richt zich onder meer op mensen met artrose. We hebben voor hen de app zodanig aangepast, dat hij in plaats van te monitoren op bewegen, eten en drinken, veel meer kijkt naar de energieverdeling van de dagelijkse activiteiten. Als coach treedt hierbij de eigen fysiotherapeut op. De app zorgt ervoor dat de gebruikers een nieuwe balans vinden in hun leven, waardoor ze om leren gaan met de dagelijkse ongemakken en pijn.”

Continue ontwikkeling

Rutger Slob heeft vertrouwen in HealthSnackers: “Het is een relevant product, dat partijen in de zorg dichter bij elkaar brengt. Met name, omdat het enerzijds uitgaat van de belangen van de patiënt en anderzijds van de gebruiksvriendelijkheid voor de zorgverlener.

Het is belangrijk dat het gezondheidsplatform zich continu blijft ontwikkelen. Dat laatste wordt gegarandeerd, doordat zich ‘achter’ het product een complex van algoritmes opbouwt. Hierdoor wordt het te zijner tijd mogelijk om voor elke patiënt, in iedere situatie, op elk moment de juiste werkwijze, behandeling en benadering op te roepen, waardoor het gestelde doel op de beste, snelste en goedkoopste manier wordt bereikt.”

Typisch Nederlands

“We zien het product in de praktijk steeds effectiever en beter worden”, zegt Slob op het eind van het gesprek. “Dat is voor bedrijven en zorgverleners heel relevant. Ze moeten gaan inzien dat het product werkt. En dat de prijs-kwaliteitsverhouding goed is. Dat is trouwens typisch Nederlands. In de VS zou een durfinvesteerder waarschijnlijk gezegd hebben: ‘Hier heb je geld. Onderzoek het maar’. In Nederland zeggen ze: ‘Leuk idee. Ga eerst maar eens verder. En als het werkt, kom dan maar terug.’ Dat vraagt om een lange adem. Maar de praktijk werkt in ons voordeel.”

  • Business Model
  • Lean Startup