menu

Disclaimer & Privacy Policy

HomeDisclaimer & Privacy Policy
HomeDisclaimer & Privacy Policy

Disclaimer website

© 2016 Stichting Starterslift. Alle rechten voorbehouden.

Stichting Starterslift is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, juist en toegankelijk te houden. Alle informatie op deze website – tekst, beeld, code en software – is eigendom van Starterslift. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden – zelfs in gewijzigde vorm – is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Starterslift en voorzien van bronvermelding.

Wij staan open voor opmerkingen of ideeën. Heb je suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of kom je fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs communicatie@starterslift.nl.

Privacy Policy

Alle informatie die je ons verstrekt wordt verzameld en gebruikt voor de doelen die we hieronder aangeven. De informatie wordt vertrouwelijk door Starterslift behandeld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dit doel. Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Aanmelden en deelnemen bij Starterslift

Starters kunnen zich aanmelden bij Starterslift voor ondersteuning. Starterslift gebruikt de gegevens van deelnemers voor:

1. het begeleiden en ondersteunen van startende ondernemers;

2. het o.a. via een website informeren over de werkzaamheden van Starterslift en het presenteren van startende ondernemers;

3. het rapporteren aan projectfinanciers van Starterslift voor zover dit voortvloeit uit de subsidievoorwaarden.

Tijdens de deelname aan Starterslift dienen deelnemers periodiek te rapporteren over de  bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten en over de te verwachten bedrijfsvoering en resultaten. Deze gegevens worden gebruikt voor het begeleiden en ondersteunen van startende ondernemers en voor het rapporteren aan projectfinanciers van Starterslift voor zover dit voortvloeit uit de subsidievoorwaarden.

Starters kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning (lening). In dat geval gebruikt Starterslift de gegevens voor het aanvragen van financiële ondersteuning, de financiële ondersteuning en de afwikkeling daarvan en het rapporteren aan subsidieverstrekkers van Starterslift voor zover dit voortvloeit uit de subsidievoorwaarden.

Starters kunnen gebruik maken van huisvestingsmogelijkheden die door of via Starterslift aangeboden worden. In dat geval gebruikt Starterslift de gegevens voor het aanvragen van huisvesting en de afwikkeling daarvan en het rapporteren aan subsidieverstrekkers van Starterslift voor zover dit voortvloeit uit de subsidievoorwaarden.

Als je niet voor inschrijving als deelnemer in aanmerking komt worden de gegevens uiterlijk twee jaar na de afwijzing verwijderd en vernietigd.

Gegevens van deelnemende starters worden uiterlijk zes 6 jaar na het beëindigen van de ondersteuning door Starterslift verwijderd en vernietigd, tenzij er ook sprake is van een financiële relatie met Starterslift.

Gegevens betreffende financiële relaties met Starterslift (bijvoorbeeld leningen) worden uiterlijk acht jaren na beëindigen van de financiële relatie (bijvoorbeeld volledige afbetaling van de lening) verwijderd en vernietigd.

Deelnemers aan het programma van Starterslift ontvangen ondersteuning die in het kader van de staatssteunregels aangemerkt kan worden als ‘de-minimis’-steun (Vrijstellingsverordening (EG) Nr. 1998/2006). Deze steun mag niet meer mag bedragen dan € 200.000,- per onderneming, te bepalen over de periode van 3 belastingjaren voorafgaand aan het moment dat geparticipeerd wordt in het Starterslift programma.

Nieuwsbrief

Op de website en bij het aan aanmelden als deelnemer kun je inschrijven voor de Starterslift nieuwsbrief. Starterslift gebruikt dan je naam, de bedrijfsnaam en het e-mailadres om de nieuwsbrief toe te zenden. Afmelden voor de nieuwsbrief is altijd mogelijk.

Bij afmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens binnen uiterlijk één jaar verwijderd en vernietigd als je enkel de nieuwsbrief ontving en niet bij Starterslift als deelnemer bent ingeschreven.

Correspondentie, e-mails en inschrijvingen voor activiteiten

Starterslift gebruikt correspondentie en e-mails met bijvoorbeeld vragen aan Starterslift om de vraag te behandelen. Gegevens betreffende de inschrijving voor activiteiten worden gebruikt voor de activiteit en kunnen daarbij verstrekt worden aan de organisatoren en deelnemers (tbv een deelnemerslijst) van de activiteit.

Cookies

Starterslift maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Starterslift te helpen analyseren hoe je van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om voor Starterslift bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen voor Starterslift en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door de browser zo instellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

Hyperlinks

Soms zijn hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Als je deze websites bezoekt, is de privacystatement van die derden van toepassing.

Vragen

Voor vragen over het privacystatement en over het gebruik van gegevens kun je contact opnemen met communicatie@starterslift.nl .