menu

De Reis van 5

HomeAvans HogeschoolDe Reis van 5
HomeAvans HogeschoolDe Reis van 5

Ondernemen vanuit maatschappelijke waarden

“Spelenderwijs eten is plezier voor iedereen”

Kinderen en eten… dat is lang niet altijd een gelukkige combinatie. Veel ouders zullen zich herkennen in de strijd aan tafel die de dagelijkse maaltijden er niet gezelliger op maken. Voor hen gloort er hoop. (ex)-Avansstudenten Merel Vingerhoets en Brenda Janssen ontwikkelden in het kader van hun gezamenlijke minor co-design aan de Hogeschool Utrecht een bijzonder spel, dat kinderen leert om met plezier te eten: De Reis van 5. Oorspronkelijk opgezet om kinderen met kanker te begeleiden, die door hun ziekte en behandeling vaak grote problemen hebben met eten, is het spel inmiddels zover doorontwikkeld, dat het niet alleen voor zieke kinderen, maar eigenlijk voor iedereen z’n waarde bewijst.

meer

“Vanaf de start was het voor ons duidelijk dat we heel graag iets voor zieke kinderen wilden ontwikkelen”, zegt Merel Vingerhoets. “Dat was echt onze passie en daar hebben we ons in het begin ook volledig op gericht. Nu is er echter een prototype waar iedereen enthousiast over is en sinds december 2015 zijn we officieel een vof.

Hoe gaan we ons profileren? Met welke partners gaan we in zee? Dat zal bepalend zijn voor onze toekomst als bedrijf.”

Maatschappelijke waarde

Volgens Brenda Janssen ligt het accent vooral op de ‘maatschappelijke waarde’: “Die zien we gelukkig ook terug in de reacties op het spel en in de resultaten. Die zijn echt heel bijzonder. Voor een ziek kind kan één hapje van een tomaat al een hele overwinning zijn. En dat gebeurt door het spel! We ontvangen ook brieven van ouders, die blij vertellen dat het eten thuis weer ‘gezellig’ is. Dát zorgt voor kippenvelmomentjes en geeft energie om hiermee door te gaan!”

Ondersteuning

Het succes van De Reis van 5 is Merel en Brenda niet aan komen waaien. Het was (en is nog) een proces van veel en langdurig ontwikkelen en testen. Alles moet kloppen: concept, inhoud, vorm, uitwerking. Van thema, tot elk ingrediënt van de recepten. Het moet leuk zijn en aanspreken; goed zijn en verantwoord.

“Gelukkig hebben we veel ondersteuning”, zegt Merel Vingerhoets. “Onder meer van Ucreate, een organisatie die zorg- en creatieve professionals ondersteunt, die werken aan nieuwe, innovatieve producten. Maar ook van een groot aantal professionals, zowel medisch als pedagogisch, van het UMC Utrecht en het UMC Groningen, van onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en van het Voedingscentrum. Van dat laatste is vooral het advies over de voedingsopdrachten in het spel belangrijk.

Door al die steun hebben we nu een spel, dat zowel verantwoord is als opvoedkundig, leuk en marktconform. Dat is enorm! Zeker als je terugkijkt naar het begin…”

Kinderoncologie

Brenda Janssen en Merel Vingerhoets ‘begonnen’ met hun Reis van 5 aan het eind van hun minor in Utrecht. Brenda: “Onze ‘opdrachtgever’ voor die eindopdracht was POKO (Participatief Ontwerpen voor KinderOncologie), waarin onder meer het Lectoraat Co-design van Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Groningen participeren. Zij vroegen ons om een product te ontwikkelen dat ouders en zorgverleners aanknopingspunten zou geven voor het veranderen van het eetgedrag van kinderen met kanker.”

Focus op wat kinderen willen

Het was voor Merel en Brenda heel bijzonder om voor deze doelgroep te werken. Merel: “Het motiveerde enorm. Dit wilden we heel graag. In het begin moesten we vooral heel veel te weten zien te komen over de problematiek. Daar hebben we veel over gepraat met het UMC Groningen en ook met diëtisten en ouders.

Voor ons stond van begin af aan vast dat we de kinderen het plezier in het eten wilden teruggeven. Hoe? Door de focus te verleggen… door te verleiden. Door het eten op een leuke manier aan te bieden. Vanuit die basisgedachte zijn we verder gaan werken.”

De oplossing werd gevonden in een spel. “Omdat je je daarmee niet alleen richt op het kind, maar er ook de omgeving bij kunt betrekken. Je haalt het ‘individuele probleem’ weg bij het kind en maakt er een ‘leuk familiegebeuren’ van… papa, mama, broertjes en zusjes doen ook mee!”

Piraten: spanning en avontuur

Het thema van het spel – een reis om de wereld met piraten – is samen met de kinderen gekozen. “Zowel jongens als meisjes vinden dat leuk, spannend en uitdagend”, verklaart Merel de keuze. “We hebben een eerste prototype ontwikkeld en dat tijdens de kerstvakantie cadeau gegeven aan zes kinderen met kanker. Zij hebben het thuis uitgeprobeerd en reageerden enthousiast.

Daarna zijn we verder gaan ontwikkelen. Onderdelen werden aangepast, zoals de manier van belonen, de vorm van de schatkist en allerlei details. Na veel testen, 5 prototypes en 7 versies later, bestaat het spel nu in een praktisch kant-en-klare vorm.”

Schatkist vol plezier

Inmiddels zijn we razend benieuwd naar hoe het spel eruitziet. Merel zet een grote schatkist op tafel. “Hier zit het allemaal in. Om te beginnen een boekje voor de ouders en een voor de kinderen, met korte, duidelijke uitleg. Dan een piratencontract, waarop het doel wordt aangegeven, en beloningskaarten. Op die kaarten geven ouders aan wat de kinderen krijgen als ze een bepaalde hoeveelheid goudstukken hebben gespaard.

De kinderen trekken een schatkaart met een opdracht. Die bevat een piratenverhaal met een reis naar een bepaald land, plus een recept. De opdracht wordt met plezier uitgevoerd, het recept klaargemaakt en opgegeten. Op het eind is er dan de beloning: een goudstuk. Dat gaat in het schatkistje en wordt aangekruist op de beloningskaart. Stap 1 van de piratenreis is gezet en er wordt een vlaggetje op de wereldkaart gezet. Tijd voor de volgende reis… en zo kan het spel wekenlang gespeeld worden.

Spelenderwijs worden de kinderen geconfronteerd met (ander) eten. Stap voor stap wordt het eetpatroon doorbroken en tegelijk wordt de maaltijd weer een moment waar iedereen in huis naar uitkijkt.

Bredere doelgroep

De uitleg van het spel laat zien, dat het zich veel breder uitstrekt dan alleen voor kinderen met kanker. “We zijn natuurlijk heel blij en gelukkig om te zien dat het spel voor die zieke kinderen werkt”, zegt Brenda. “Maar behalve voor chronisch zieke kinderen in ziekenhuizen en kinderen die de voedingspoli’s bezoeken, heeft het spel zeker ook z’n waarde in de eerstelijns zorg. Het is een goed instrument voor diëtisten en GGD’s, die vaak geconfronteerd worden met kinderen met eetproblemen. Het is ook heel goed inzetbaar voor ouders die graag iets veranderen aan het eetpatroon van hun kinderen, maar die daarvoor niet meteen naar een specialist willen gaan. Zij kunnen leuk, spelenderwijs met eten aan de slag.

Het spel zoals het er nu ligt richt zich op vier resultaten: “Ten eerste ‘Plezier met eten’. Dan ‘Gevarieerd eten’ en nieuwe smaken en producten ontdekken. Ten derde ‘Gezond eten”. En tenslotte ‘Minder strijd aan tafel’, waardoor de stress bij ouders vermindert.”

Prijswinnaar

Het spel zorgde voor een explosie van reacties: “Het begon met de ‘Gouden SpinAward Young Talent’, die we wonnen voor het spel als afstudeerproject. In december volgde de publieksprijs van de Ureka Mega Challenge voor Zorginnovatie. 25.000 euro, beschikbaar gesteld door de Vrienden van het UMC Utrecht. Door dat geld hebben we het spel vanuit de conceptfase kunnen dóórontwikkelen naar een product dat klaar is voor de markt. Voor onze volgende stappen gaan we nu dankbaar gebruik maken van de Take off HBO subsidie die we in juni van dit jaar toegezegd hebben gekregen van SIA, het nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek.”

“We merken dat we door de ‘aaibaarheid’ van met name onze doelgroep, maar ook van het onderwerp, heel veel ondersteuning blijven krijgen van diverse kanten. Advies, de mogelijkheid om te toetsen, co-creatie… Veel mensen en organisaties herkennen zich in het onderwerp en het doel.

Voor de stap naar het ondernemerschap hebben we contact gezocht met Starterslift. Zij begeleiden ons nu, onder meer met kantoorruimte in de Spoorzone in Tilburg. Van hieruit gaan we het spel op de markt brengen. Waar we heel idealistisch aan begonnen, is nu werkelijkheid geworden.”

 

  • Business Model
  • Netwerk
  • Huisvesting